Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

kolis
05:36
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

May 11 2017

kolis
00:59
9696 be21
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin

May 09 2017

kolis
00:52
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
kolis
00:51

May 03 2017

kolis
20:55
5544 8912 500
Poster
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
kolis
20:54
Reposted frombukoz bukoz viairmelin irmelin
kolis
19:57
I gdybym nie miał kilku cech o których wiem
Pewnie podszedłbym do ciebie w ten smutny szary dzień
Reposted fromborn2die born2die viashitsuri shitsuri
kolis
19:51
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viashitsuri shitsuri

April 30 2017

kolis
15:02
0052 4c94
Reposted fromkrzysk krzysk viaKing-Karl King-Karl

April 27 2017

12:15

April 14 2017

01:16
4657 8727 500
Reposted fromhair-more hair-more viapulczynski pulczynski

April 13 2017

23:55
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle

April 10 2017

17:17
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianosiemka nosiemka

April 01 2017

kolis
11:48
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kolis
21:46
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
kolis
21:44
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 23 2017

kolis
18:35
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viasoadysta soadysta

March 21 2017

23:21
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin

March 18 2017

kolis
19:41
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viasoadysta soadysta

March 16 2017

kolis
18:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl