Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

12:15

April 14 2017

01:16
4657 8727 500
Reposted fromhair-more hair-more viapulczynski pulczynski

April 13 2017

23:55
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle

April 10 2017

17:17
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianosiemka nosiemka

April 01 2017

kolis
11:48
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kolis
21:46
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
kolis
21:44
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 23 2017

kolis
18:35
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viasoadysta soadysta

March 21 2017

23:21
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin

April 27 2017

12:15

April 14 2017

01:16
4657 8727 500
Reposted fromhair-more hair-more viapulczynski pulczynski

April 13 2017

23:55
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle

April 10 2017

17:17
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianosiemka nosiemka

April 01 2017

kolis
11:48
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kolis
21:46
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
kolis
21:44
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 23 2017

kolis
18:35
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viasoadysta soadysta

April 01 2017

kolis
11:48
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kolis
21:46
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
kolis
21:44
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl