Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

kolis
12:28

February 24 2017

kolis
11:27
Reposted fromteijakool teijakool viasoadysta soadysta

February 23 2017

kolis
13:09

February 22 2017

kolis
15:55
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta

February 21 2017

kolis
04:41
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viairmelin irmelin

February 19 2017

kolis
19:54
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin

February 18 2017

kolis
18:22
The only proof that I'm still alive is the pain.
Reposted byshitsurimaciusia
kolis
03:02
8986 a2b3
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin

February 17 2017

kolis
21:04
0385 92de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

February 16 2017

02:26
2905 e172 500

meanwhilebackinthedungeon:

— Odobenus

Guardian

Reposted fromraZe raZe viairmelin irmelin

February 15 2017

kolis
16:07
9743 535c
Reposted fromolass olass viasoadysta soadysta

February 13 2017

kolis
23:44
2095 2d3a 500
Reposted byazazelorangeugarterobintsszyszka016
kolis
23:43
2094 72e8 500
Reposted byshitsuriCruel
kolis
23:43
2093 7ce1
Reposted byelarennestellina43
kolis
23:42
To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.
— Stefan Kisielewski
Reposted bycukierpuderx3azazelleniwabula
kolis
23:41
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted bycukierpuderx3azazelszyszka016meadowlarksshitsurisatyrapapajacontrolhpkoloryzacjaahuramazdadlaczegonieawitaanotherwaytodieheartbreakoutofmyheadhurraarrivessouxiegreymouseniekoniecznieomnieaisajoJulaHeartilluminationStringMelodyinspirationstoniewszystkozuchakrainakredekememsyzasranywrazliwiecKallaypalinaDropDeadImaginationMikabagatelaSenyiaoobliviatenecropixiefeatherrniskowozwyklajakzawszemaciusiadestroyedlexxieblacktreacleKabaNewLifemiserymhhmdivimayamartreehilltoniewszystkoinnocentsoulJosettekrolfasolekaugustuslaparisiennecrazydunkymoth-into-flamelovely-wildnessnot-good-enoughbeliveinmeshineonoutofmyheaddeliberacjaRastaPrincessjuhasowamartalaurarozemocjonowanatirelesrideauxniezwyyklayolo28badblood
kolis
23:40
A minute of silence, please, for those poor souls who work for love for minimal wage.
— KoliS
Reposted byelarenneazazelazazelshitsuri
kolis
23:40
Bo przecież, żeby kogoś trzymać za rękę, trzeba najpierw swoją dłoń otworzyć.
— Ewa Bagłaj 'Prymuska'
Reposted by99problemsazazelabstractionnshitsuri
kolis
23:39
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted byazazelshitsuri
kolis
23:38
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic. Budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest Ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
— Cached (nacpanaa)
Reposted bymalewredneblond99problemsazazelszyszka016AnneBonnyshitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl