Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

kolis
14:31
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform vialockes lockes
kolis
14:28
Któregoś dnia pochyliłem się zbyt blisko, choć moja twarz nie dotknęła jeszcze jej twarzy, stało się ze mną to, co z igłą, gdy o milimetr przekroczy zakazaną strefę i dostanie się we władzę magnesu. Czy to wina magnesu, czy igły? W ten właśnie sposób poczułem jej usta pod moimi. Oczy miała jeszcze zamknięte, lecz jak ktoś, kto już nie śpi. Pocałowałem ją, zdumiony własną zuchwałością, gdy tymczasem w rzeczywistości to ona, gdy pochylałem się nad nią, przyciągnęła moją twarz. Obydwoma rękami uchwyciła się mojej szyi; nawet tonący nie uczyniłby tego z większą mocą. I nie wiedziałem, czy chce, bym ją uratował, czy też bym utonął z nią razem.
— "Opętanie", Raymond Radiguet

June 22 2017

kolis
17:51
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin

June 16 2017

kolis
23:50
3335 6874
Reposted fromthepointless thepointless viaCruel Cruel

June 10 2017

kolis
23:55
1168 2bd8
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

May 30 2017

kolis
19:15
3564 3ddc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

May 27 2017

kolis
19:52
0112 ffa7 500
Reposted fromHereName HereName viaKing-Karl King-Karl

May 22 2017

21:33
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit vianosiemka nosiemka

May 20 2017

07:55
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

May 19 2017

kolis
21:48
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

May 16 2017

kolis
18:57
3243 e396
Reposted fromwombinka wombinka viaOgarsky Ogarsky
kolis
18:28
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaOgarsky Ogarsky
kolis
18:25
9521 5f32 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOgarsky Ogarsky

May 12 2017

kolis
05:36
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

May 11 2017

kolis
00:59
9696 be21
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin

May 09 2017

kolis
00:52
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
kolis
00:51

May 03 2017

kolis
20:55
5544 8912 500
Poster
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
kolis
20:54
Reposted frombukoz bukoz viairmelin irmelin
kolis
19:57
I gdybym nie miał kilku cech o których wiem
Pewnie podszedłbym do ciebie w ten smutny szary dzień
Reposted fromborn2die born2die viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl