Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

kolis
14:11
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
kolis
12:54
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

November 08 2018

kolis
14:09
Reposted fromFlau Flau viaKing-Karl King-Karl

November 07 2018

kolis
23:22
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
23:19
4668 5884
kolis
22:56
0197 41a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKing-Karl King-Karl
kolis
21:26
2233 ecaf

August 21 2018

kolis
23:43
W pewnym sensie ta dziewczyna pasowała do mnie jak rzadko która. Była jebnięta, niestandardowa, piękna, młoda, szczera i choć sama tego jeszcze nie wiedziała, z czasem nie chciałaby wychodzić z mojego łóżka.
— Pan Wilk „Tam i z powrotem"
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin

August 19 2018

kolis
10:24
0707 f24a 500
Reposted frompiro piro

August 17 2018

kolis
05:08

July 24 2018

kolis
03:20
2402 fed4 500
Reposted fromtichga tichga viaKing-Karl King-Karl

July 11 2018

kolis
21:34
4490 ce87 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin

June 26 2018

kolis
13:47
9239 225a 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
kolis
13:40
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 08 2018

kolis
08:23
6810 46e7 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

May 06 2018

kolis
18:29
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin

April 05 2018

kolis
18:32
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm viairmelin irmelin
kolis
18:32
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viairmelin irmelin
kolis
18:21
0571 ff09 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaKing-Karl King-Karl

April 02 2018

kolis
01:01
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl